पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयको रेष्टुरेन्ट / टि सप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना।